Aktualności

Polskie firmy coraz śmielej wchodzą na rynki zagraniczne czerwiec 6, 2017

Nadal potrzebują jednak wsparcia w ekspansji

Pozycja Polski na zagranicznych rynkach omawiana była podczas Europejskiego Kongresu Finansowego. Wraz z rozwojem naszej gospodarki rośnie znaczenie eksportu i inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Całkowita wartość eksportu na poziomie 183 miliardów euro plasuje nas na 8. miejscu w Unii Europejskiej i 21 na świecie w rankingu eksporterów.

Jedną z istotnych barier dla polskiego eksportu są to kwestie dotyczące strony formalnej, skuteczny marketing polskich produktów.
 
Jest to obszar, który dla przedsiębiorców ma duże znaczenie, czyli wszelkie informacje dotyczące znajomości przepisów prawnych na danym rynku, cła, kwestie finansowe, różnice kursowe. Mieliśmy przykłady strat związanych z tym obszarem. Trzeci obszar to zaufany partner strategiczny po drugiej stronie. Następny obszar to nakłady na marketing i na promocję polskich produktów na danym rynku. To jest bardzo istotne.
Kolejny obszar to na pewno kadra. Specyfika danego rynku wymaga jego znajomości. Tak więc zaufana kadra, kadra kierownicza ma bardzo duże znaczenie. Obszarem istotnym jest też kwestia wsparcia polskich instytucji rządowych, takich jak Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Są to elementy, które mają pomagać polskim przedsiębiorcom.

Pośrednictwo - Engel International
 
Pamiętajmy także o tym, że biznes między sobą wymienia informacje, jak już dana firma wejdzie na rynek, czyli ta kooperacja polskich firm także w jakimś stopniu odbywa się na danych rynkach. Kwestie związane z zasadami wsparcia inwestycyjnego i wsparcia finansowania to także element, który jest bardzo ważny dla przedsiębiorców i który ma bardzo duże znaczenie dla dalszej ekspansji firm – Arkadiusz Pączka, Pracodawcy RP.
 
Źródło: Polskie Radio