1.

Business B2B

Engel International to nie tylko poszukiwanie nowych rynków zbytu, to także konkretne relacje między przedsiębiorstwami. Jeśli potrzebujesz kompleksowej obsługi, która będzie dopasowana do wymogów i specyfiki działania Twojej firmy zapraszamy do współpracy. Wdrożyliśmy już wiele projektów B2B - obsługujemy całość relacji handlowych, począwszy od sporządzenia oferty, utworzenia i uwiarygodnienia zamówień, aż po płatność i wykonanie kontraktu.
2.

Wsparcie wymiany handlowej

Promujemy, wspieramy współpracę handlową oraz wzmacniamy relacje już zawarte. Dzięki naszemu działaniu współpraca gospodarcza pomiędzy przedsiębiorstwami niemieckimi i polskimi jest dużo łatwiejsza i wydajna. Zdobyte doświadczenie na rynku w obu krajach pozwala nam wdrażać sprawdzone wzorce współpracy, dzięki temu obie strony związane umową handlową uzyskują maksymalizację zysków.
3.

Poszukiwanie kontrahentów

Znajomość rynku niemieckiego i polskiego w nawiązaniu współpracy handlowej, to gwarancja sukcesu w pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych. Jesteśmy w stanie wyszukać odpowiedniego partnera handlowego, który jest zainteresowany konkretną usługą bądź produktem. Bazujemy na wypracowanych od lat kontaktach, jak również jesteśmy w stanie dotrzeć do zupełnie nowych podmiotów.

Engel International

CARSTEN ALBERT ENGEL

Działalność mojej firmy obejmuje głównie rynek niemiecki i polski. Nasza oferta skierowana jest do zleceniodawców z tych krajów, którzy szukają drogi do nawiązania stosunków handlowych na terenie tych państw.
Głównym zadaniem firmy Engel International to wyszukiwanie, zawieranie oraz poprawa kontaktów handlowych między firmami niemieckimi i polskimi.

Co jest naszą specjalnością:

Biznes

Marketing

Analiza rynku

Audyt

Aktualności

Nadal potrzebują jednak wsparcia w ekspansji. Pozycja Polski na zagranicznych rynkach omawiana była podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Więcej

W 2016 roku wartość polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej po raz pierwszy w historii przekroczyła pułap 100 miliardów euro.

Więcej

Bundesbank szacuje, iż w bieżącym kwartale nastąpi dalszy, mocny wzrost gospodarki Niemiec.

Więcej